Zmiana Tytuł Autor Status
2023-01-11 09:40:38 NOCLEGI slewandowski Opublikowany
2021-03-15 08:40:22 NOCLEGI slewandowski Opublikowany
2021-03-09 11:56:04 NOCLEGI slewandowski Opublikowany
2021-03-09 11:53:46 OFERTA slewandowski Opublikowany
2021-03-09 09:41:36 OFERTA slewandowski Opublikowany
2023-01-23 10:06:07 OFERTA slewandowski Opublikowany
2021-03-09 09:37:46 OFERTA slewandowski Opublikowany
2023-01-23 09:07:50 OFERTA slewandowski Opublikowany
2023-01-11 09:36:50 OFERTA slewandowski Opublikowany
2021-03-09 09:34:20 Oferta slewandowski Opublikowany
2021-03-09 09:29:04 Oferta slewandowski Opublikowany
2021-03-17 08:09:09 OFERTA DODATKOWA slewandowski Opublikowany
2021-03-17 08:09:51 OFERTA DODATKOWA slewandowski Opublikowany
2022-09-23 12:40:32 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego na najem lokalu m.marach@centrumzeglarskie.pl Opublikowany
2022-09-23 12:39:42 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego m.marach@centrumzeglarskie.pl Opublikowany
2021-12-30 12:25:27 Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja placu manewrowego na terenie Centrum Żeglarskiego m.marach@centrumzeglarskie.pl Opublikowany
2021-03-09 11:39:02 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2021-03-01 10:37:00 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2021-03-01 10:37:25 Organ Sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2021-03-09 11:39:15 Organ Sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2021-09-13 08:02:27 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 m.marach@centrumzeglarskie.pl Opublikowany
2022-03-28 10:43:05 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 m.marach@centrumzeglarskie.pl Opublikowany
2020-09-14 09:51:21 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:52:17 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:48:54 Polityka prywatności admin Opublikowany
2021-03-09 11:57:16 PROJEKTY slewandowski Opublikowany
2021-03-17 13:08:04 PROJEKTY UNIJNE slewandowski Opublikowany
2021-03-17 13:07:20 PROJEKTY UNIJNE slewandowski Opublikowany
2021-03-17 08:00:58 PROJEKTY UNIJNE slewandowski Opublikowany
2022-05-20 12:25:37 PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na najem lokalu użytkowego m.marach@centrumzeglarskie.pl Opublikowany
2022-05-20 12:28:36 PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na najem lokalu użytkowego m.marach@centrumzeglarskie.pl Opublikowany
2022-08-26 12:45:18 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na najem obiektów m.marach@centrumzeglarskie.pl Opublikowany
2022-08-26 12:36:04 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na najem obiektów na terenie Centrum Żeglarskiego m.marach@centrumzeglarskie.pl Opublikowany
2022-08-26 12:44:33 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na najem obiektów na terenie Centrum Żeglarskiego m.marach@centrumzeglarskie.pl Opublikowany
2021-03-09 11:37:56 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2021-03-01 10:36:21 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2021-03-08 11:31:51 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-09 10:21:35 RAPORT DOSTĘPNOŚCI slewandowski Opublikowany
2021-03-09 11:39:27 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-09 11:55:33 RAPORT DOSTĘPNOŚCI slewandowski Opublikowany
2021-03-31 08:41:59 RAPORT DOSTĘPNOŚCI slewandowski Opublikowany
2021-03-31 08:42:36 RAPORT DOSTĘPNOŚCI slewandowski Opublikowany
2021-03-31 08:43:09 RAPORT DOSTĘPNOŚCI slewandowski Opublikowany
2021-03-31 08:43:34 RAPORT DOSTĘPNOŚCI slewandowski Opublikowany
2021-03-31 11:31:31 RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI slewandowski Opublikowany
2023-01-23 09:39:53 REGATY slewandowski Opublikowany
2023-01-11 09:41:32 REGATY slewandowski Opublikowany
2023-01-23 09:12:58 RRS slewandowski Opublikowany
2021-10-05 08:40:47 RRS slewandowski Opublikowany
2021-10-05 08:38:26 RRS slewandowski Opublikowany
2021-03-09 11:56:58 RRS slewandowski Opublikowany
2021-03-15 12:30:28 RRS slewandowski Opublikowany
2021-03-15 12:30:07 RRS slewandowski Opublikowany
2021-03-31 11:31:46 SCHRONISKO slewandowski Opublikowany
2021-03-15 12:20:40 SCHRONISKO PTSM slewandowski Opublikowany
2021-03-31 11:32:05 SEKCJE slewandowski Opublikowany
2023-01-23 09:11:37 SEKCJE I ZAJĘCIA SPORTOWE slewandowski Opublikowany
2023-01-11 09:41:09 SEKCJE I ZAJĘCIA SPORTOWE slewandowski Opublikowany
2021-03-15 12:50:44 SEKCJE i ZAJĘCIA SPORTOWE slewandowski Opublikowany
2021-03-15 08:38:18 SEKCJE i ZAJĘCIA SPORTOWE slewandowski Opublikowany
2021-03-09 11:56:34 SEKCJE i ZAJĘCIA SPORTOWE slewandowski Opublikowany
2022-10-05 08:25:00 Wykonanie usługi trenerskiej dla klasy ILCA dla Regatowej Reprezentacji Szczecina m.marach@centrumzeglarskie.pl Opublikowany
2022-02-02 12:11:35 Wynik naboru na wolne stanowisko - P.O. KIEROWNIK GOSPODARZ OBIEKTU SPORTOWEGO m.marach@centrumzeglarskie.pl Opublikowany
2022-03-03 13:22:27 Wynik naboru na wolne stanowisko - SPECJALISTA DS. OBSŁUGI ARMATORÓW, ½ etatu m.marach@centrumzeglarskie.pl Opublikowany
2021-08-06 10:58:46 Wynik naboru na wolne stanowisko / p.o. Kierownik gospodarz obiektu sportowego m.marach@centrumzeglarskie.pl Opublikowany
2021-08-06 10:57:52 Wynik naboru na wolne stanowisko / p.o. Kierownik gospodarz obiektu sportowego m.marach@centrumzeglarskie.pl Opublikowany
2021-08-06 08:30:54 Wynik naboru na wolne stanowisko p.o. Kierownik gospodarz obiektu sportowego w Centrum Żeglarskim w Szczecinie m.marach@centrumzeglarskie.pl Opublikowany
2023-01-18 10:53:58 Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze m.marach@centrumzeglarskie.pl Opublikowany
2023-01-18 10:55:50 Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze m.marach@centrumzeglarskie.pl Opublikowany
2023-01-18 10:56:18 Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy m.marach@centrumzeglarskie.pl Opublikowany