Nazwa jednostki
Centrum Żeglarskie
Adres url
https://cz.bipszczecin.pl
Nazwa jednostki w celowniku
Centrum Żeglarskiego
Imię i Nazwisko osoby odpowiedzialnej
Santana Linda
E-mail osoby odpowiedzialnej
s.linda@centrumzeglarskie.pl
Telefon osoby odpowiedzialnej
91 460 08 44
Dostępność architektoniczna
Centrum Żeglarskie to jednostka budżetowa Gminy Miasto Szczecin, w której skład wchodzi 10 budynków o różnym przeznaczeniu funkcjonalnym oraz szereg pomieszczeń technicznych. Większość z nich jest dostosowana do obsługi osób z różnymi niepełnosprawnościami (poza 4 domkami kempingowymi). Praca administracyjna Centrum zorganizowana jest tak, aby zdecydowana większość spraw, z którymi zgłaszają się ludzie, załatwiana była w Budynku B2 (Administracja) na parterze, w pok. 001.

Przed wejściem na teren mariny, na parkingu zewnętrznym od ul. Przestrzennej 19 wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Na terenie przystani – na drodze wewnętrznej wyznaczono 2 kolejne miejsca postojowe oznaczonych poziomo – niebieskie pole z białym znacznikiem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz.2311). Łagodny wjazd wózkiem na teren Centrum możliwy jest od ul. Przestrzennej 19 (brama wjazdowa na mały parking wewnętrzny pomiędzy budynkiem B2 i B3).

OPIS DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW
Przystosowanie dla osób z obniżoną sprawnością ruchową:

- Do 6 z 10 budynków prowadzą szerokie schody.

- 4 budynki (B1 – Schronisko młodzieżowe, B2 – Administracja i B3 – Schronisko młodzieżowe, Stołówka) mają ułatwienia dla osób z ograniczeniami ruchowymi – są wyposażone w podjazdy z odpowiednimi poręczami zamontowanymi na 2 poziomach,

- 2 budynki mają ograniczony dostęp do części pomieszczeń. Budynek z sanitariatami i budynek z pomieszczeniami dla armatorów ma dostępną jedynie toaletę dla osób z niepełnosprawnością. Wejście umożliwia podjazd z balustradą. Drzwi otwierają się automatycznie. Do budynku dydaktycznego wejście do sali dydaktycznej możliwe jest dzięki podjazdowi z balustradą, ale jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu (spowodowane jest to względami bezpieczeństwa).

- Wnętrze 6 budynków wyposażone jest w elementy likwidacji barier architektonicznych, takie jak: brak progów, szerokie korytarze, drzwi do pomieszczeń o szerokości min. 90 cm, co umożliwia wygodny przejazd wózka. Niestety brak jest dostępu do sal zlokalizowanych na I piętrze budynku Administracji, ale pracownicy, którzy mają tam swoje gabinety, schodzą do interesanta, co jest równoznaczne z zapewnieniem dostępu alternatywnego. Bariera dostępności pokoi zlokalizowanych powyżej parteru występuje we wszystkich piętrowych budynkach objętych nadzorem konserwatorskim.

- W recepcji schroniska młodzieżowego (budynek B1) oraz w pok. 001 (budynek B2 - Administracja) znajdują się stanowiska z obniżonym blatem, dedykowane osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

- Na terenie przystani znajdują się 3 toalety dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Jedna z toalet znajduje się w budynku Administracji (B2) na parterze vis a vis pokoju 001. Kolejną toaletą jest ta zlokalizowana w środkowej części mariny, w budynku mieszczącym sanitariaty zewnętrzne (opisana powyżej). Ostatnia znajduje się w budynku B1 Schroniska młodzieżowego – jeden z pokoi dostosowany jest dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Pokój ten wyposażony jest w łazienkę z prysznicem bez brodzika i odpowiednie sanitariaty.
- Domki kempingowe są nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:

- Możliwe jest wejście na teren obiektu z psem przewodnikiem/asystującym.
Przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:

- Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Centrum Żeglarskim za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej: biuro@centrumzeglarskie.pl, recepcja@centrumzeglarskie.pl;
- formularza kontaktowego na stronie centrumzeglarskie.pl umieszczonego w zakładce Kontakt;
- poprzez profile Centrum Żeglarskiego na portalach społecznościowych: FB i Instagram.

Brak tłumacza języka migowego w bezpośrednim kontakcie, a także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W budynkach nie ma systemu wspomagania słuchu wykorzystującego pętlę indukcyjną.

Dane teleadresowe:

Centrum Żeglarskie
ul. Przestrzenna 19
70-800 Szczecin

Biuro: tel.: +48 91 460 08 44, e-mail: biuro@centrumzeglarski.pl
Obiekt noclegowy: tel.: +48 91 461 53 91, kom.: +48 500 618 710, e-mail: recepcja@centrumzeglarskie.pl
Inspektor Danych Osobowych
Krzysztof Trautman
E-mail inspektora
iod@centrumzeglarskie.pl
Własne RODO
Tak
Treść RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA - ogólna

 

Zgodnie z art. 13, 14 i 15  rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych – interesantów, na rzecz których świadczone są usługi jest Centrum Żeglarskie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 19.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@centrumzeglarskie.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 lit a, b, c, e, h, j RODO.
 4. W Centrum Żeglarskim przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.
 5. Dane pozyskiwane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zapewniający:
 • realizację wykonywanych zadań,
 • możliwość dochodzenia wszelkich roszczeń,
 • wykonywanie obowiązków podatkowych i rachunkowych,
 • przetwarzanie w celach statystycznych i archiwizacyjnych.
 1. Interesant posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Interesant posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Interesant ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne bądź obligatoryjne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji celu przetwarzania.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Data aktualizacji oświadczenia

 

metryka

Wytworzył Data utworzenia Data ostatniej zmiany Liczba odsłon
slewandowski 08/03/2023 - 11:58 28/06/2024 - 07:27 3

Rejestr Zmian

Zmiana Autor Status
08/03/2023 - 12:01 slewandowski Opublikowany
08/03/2023 - 12:04 slewandowski Opublikowany
08/03/2023 - 12:08 slewandowski Opublikowany
08/03/2023 - 12:09 slewandowski Opublikowany
08/03/2023 - 14:05 slewandowski Opublikowany
08/03/2023 - 14:06 slewandowski Opublikowany
28/03/2023 - 13:13 slewandowski Opublikowany
29/03/2023 - 11:02 slewandowski Opublikowany
29/03/2023 - 11:05 slewandowski Opublikowany
29/03/2023 - 11:14 slewandowski Opublikowany
28/06/2024 - 07:27 slewandowski Opublikowany