REGULAMINY

UMOWY

ARMATORZY

Załącznik nr 1 DEKLARACJA POSTOJU / pobierz .pdf
Załącznik nr 2 DEKLARACJA POSTOJU W HANGARZE / pobierz .pdf
Załącznik nr 3 POTWIERDZENIE OPŁATY / pobierz .pdf
DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY / pobierz .pdf

CZŁONKOWIE ZAJĘĆ

Załącznik nr 1 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SEKCJI / pobierz .pdf
Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA / pobierz .pdf
Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIA DOT. WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH / pobierz .pdf
Załącznik nr 4 ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU / pobierz .pdf
Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE O ŚWIADOMOŚCI ZAGROŻEŃ (DLA KANDYDATÓW DO SEKCJI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ) / pobierz .pdf
Zgoda na jednorazowe uczestnictwo w zajęciach / pobierz .pdf
Oświadczenie o odbiorze dziecka / pobierz .pdf
Zgoda rodzica na wyjazd / pobierz .pdf 

RRS

Załącznik nr 1 WNIOSEK O PRZYJĘCIE ZAWODNIKA DO RRS – wzór dokumentu składanego do RRS przez trenera klubowego / pobierz .pdf, pobierz .doc
Załącznik nr 2 UMOWA UCZESTNICTWA W RRS – umowa pomiędzy RRS a opiekunami prawnymi Zawodnika RRS, regulująca wzajemne zobowiązania / pobierz .pdf
Załącznik nr 3 UMOWA UŻYCZENIA SPRZĘTU / pobierz .pdf
Załącznik nr 4 PROTOKÓŁ UŻYCZENIA SPRZĘTU – wspólny opis: dokumenty regulujące używanie sprzętu sportowego przez Zawodnika RRS / pobierz .pdf
Załącznik nr 5 UMOWA O WSPÓŁPRACY KLUBU I RRS – umowa regulująca obustronne zobowiązania RRS i klubu macierzystego Zawodnika / pobierz .pdf

 

 

metryka

Wytworzył Data utworzenia Data ostatniej zmiany Liczba odsłon
slewandowski 01/03/2021 - 10:38 05/10/2021 - 08:48 165

Rejestr Zmian

Zmiana Autor Status
05/10/2021 - 08:48 slewandowski Opublikowany
15/03/2021 - 12:49 slewandowski Opublikowany
15/03/2021 - 12:28 slewandowski Opublikowany
15/03/2021 - 12:26 slewandowski Opublikowany
15/03/2021 - 12:11 slewandowski Opublikowany
15/03/2021 - 11:34 slewandowski Opublikowany
15/03/2021 - 11:31 slewandowski Opublikowany
15/03/2021 - 10:36 slewandowski Opublikowany
15/03/2021 - 10:34 slewandowski Opublikowany
15/03/2021 - 10:30 slewandowski Opublikowany
09/03/2021 - 10:21 slewandowski Opublikowany
01/03/2021 - 10:38 slewandowski Opublikowany